Helene Waage, cello/vocal/harp

Seminars - therapeutic music
Home »

VELKOMMEN TIL MIN NETTSIDE!

Jeg er frilansmusiker, bor på Gvarv i Telemark og har i over 20 år arbeidet som cellist i ulike sammenhenger, bl.a. Gjertruds Sigøynerorkester, folkemusikktrioen Glima, som teatermusiker og med skolekonserter og institusjonskonserter. Folkemusikk står mitt hjerte nær, men jeg spiller også mye musikk fra andre genre. Mine bi-instrumenter er sang og keltisk harpe, og med disse instrumentene har jeg de siste årene arbeidet stadig mer som terapeutisk musiker, primært innen eldreomsorgen. Jeg holder også kurs i bruk av musikkbasert miljøbehandling i eldreomsorgen og samarbeider med lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja.

ENGLISH INFORMATION:
You will find some information in English under "Projects" and "CDs". More to come in the future...


Helene Waage

Opprett ditt eget merke

Sida er laga av Jon Solberg